Firma POLDIAM Józef Żmudzki realizuje projekt w ramach POIR 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP:

Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania zdzierów diamentowych na korpusach z tworzyw sztucznych do polerowania powierzchni z kamienia naturalnego i betonu.
Celem projektu jest opracowanie nowej technologii produkcji zdzierów, która ograniczy lub wyeliminuje czynniki szkodliwe dla pracowników oraz będzie przyjazna dla środowiska naturalnego.

Wartość projektu: 184.500 PLN
Dofinansowanie UE: 127.500 PLN